Komposterbara tops

Campaign: What wood you do

Submitted by: Elin Rundqvist

|
4.0 rating based on 1 rating


Traditionella tops och bomullsrondeller används för dess fördelaktiga egenskap att suga upp och ta med sig smuts. Om man kunde åstadkomma samma egenskap med hjälp av ett träfiberbaserat material skulle man kunna minska en tops miljöpåverkan väsentligt genom att helt ta bort bomullen samt byta ut plastpinnen som kommersiella tops har som bas. Lägger man till ytterligare en funktion med att göra topsen komposterbar går den att använda i ett ytterligare steg för att minska miljöpåverkan genom att kunna slängas med matrester i avfallssorteringen för att sedan komposteras till energi i ett biogassystem. Dessa produkter är tänkta att rikta sig till alla hushåll som i dagsläget köper kommersiellt tillgängliga tops och rondeller.

You must login to be able to submit to comment ideas. Please login or signup to comment.

Julian Reisz

Bra idé! Traditionella tops är dåliga på så många sätt, men billiga. Skulle det su beskriva kunna producera med trädindustri restprodukter på ett billigt sätt?