WOUP - wood up-cykled

Campaign: What wood you do

Submitted by: Rasmus Malbert

|
5.0 rating based on 1 rating


WOUP skapar attraktiva design- och byggprodukter av återvunnet trä. Fokus ligger på hållbarhet och konstnärliga värden för att möta mänskliga behov. Ett exempel är pallen Jewel som är både resurseffektiv och mångsidig. Med Jewel riktar vi in oss på alla typer av miljöer, privata som offentliga, där arkitekten eller kunden ser värdet i det massiva trämaterialet och den intressanta formen. Ett annat exempel är den modulära möbelserien Soft där vi har designat ett flexibelt bänksystem som varierar sittplatser, bordsytor och armstöd och den kan anpassas för många slags behov i det offentliga rummet. Den erbjuder plats för samtal och interaktion genom sina mjuka former, och kan enkelt byggas på med ytterligare tillbehör och sittytor. WOUP är unika eftersom vi har kompetens att arbeta branschöverskridande och direkt med både arkitekter, byggföretag och kommuner för att möta såväl miljömässiga, ekonomiska som sociala krav. Vi hoppas på detta sätt kunna knyta bygg- och möbelbranschen närmre varandra.

You must login to be able to submit to comment ideas. Please login or signup to comment.

Julian Reisz

Snyggt! Hur skalar ni upp? Få ni alltid tillgång till samma trädelar så att ni kan ha en serie eller blir det mera exklusiva designs beronde på det ni får in?