WOUPCHAIN

Campaign: What wood you do

Submitted by: Rasmus Malbert

|
5.0 rating based on 1 rating


WoupChain är både ett digital nätverk och ett verktyg för att förmedla restmaterial mellan bygg- och möbelbranschen, bland aktörer som arbetar för ett ökat systemtänk och vill skapa klimatsmarta hus och möbler. Oönskat material för en part är för en annan part möjlighet att skapa nya affärer och genom WoupChain’s framtida matchningsfunktion uppfylls dessa olika behov. WoupChain bidrar till att ta hand om och förädla restmaterial, vilket i sin tur stärker miljömässiga värden genom ökad resurseffektivitet och genom att redan bunden koldioxid förblir bunden, men även till ekonomiska värden: genom potential till ökad marginal för redan etablerade företag samt nya affärer för nyetablerade företag.

You must login to be able to submit to comment ideas. Please login or signup to comment.

Julian Reisz

Sounds very smart! Har ni funderat på affärsmodellen? Hur känner WoupChain pengar? Är det en abonnemang för att få tillgång, nästan som med bortskänkes annonser på Blocket? Eller är det annonsören som betalar en avgift för att bli av med material? Eller köparen och WoupChain ta en via procent?